Διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην οδό Ιωνίας (από την οδό Κακριδή µέχρι την οδό Κολοκοτρώνη), στο ρεύµα προς Κρόκο, την Παρασκευή 30-06-2017 και ώρες 09.00 έως 18.00 στα πλαίσια των εργασιών αποκατάστασης φθορών του οδοστρώµατος. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα γίνεται από παρόδιες οδούς.