Ο Δήμος Κοζάνης,  σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προγραμματίζει την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή του αύλειου χώρου και το χώρου των γηπέδων μπάσκετ στο ΔΑΚ Κοζάνης». Οι εργασίες που προβλέπονται, σύμφωνα με την μελέτη που εκπόνησαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου, αφορούν:

 Εκρίζωση και αντικατάσταση των υπαρχόντων δέντρων με άλλα κατάλληλου τύπου και ανάπτυξη ριζικού συστήματος εις βάθος.

 Εκσκαφή και απομάκρυνση των ριζών των υπαρχόντων δέντρων.

 Αποξήλωση υφιστάμενης περίφραξης διαχωρισμού των υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης προς διευκόλυνση των εργασιών του υπόλοιπου έργου.

 Αποξήλωση ασφάλτου στα σημεία εκσκαφής για την εκρίζωση, τη δημιουργία φρεάτων και την τοποθέτηση νέου σωλήνα. Απόξεση της υπόλοιπης ασφάλτου.

 Κατασκευή πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα στη θέση της υφιστάμενης περίφραξης κατά μήκος της συστοιχίας των νέων δένδρων για την μελλοντική τοποθέτηση επ’ αυτού περίφραξης

 Διάστρωση όλης της περιοχής με νέα άσφαλτο κυκλοφορίας

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ύψος ανέρχεται σε 94.240,00€.

kozan.gr