Την απόφαση κατανομής των ποσών του τοπικού πόρου στους δικαιούχους δήμους των ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2012 – 2016 (4ο ΕΑΠ) και μετά την κατάθεση από την ΔΕΗ Α.Ε. του ποσού των 16.152,300 € στον ειδικό λογαριασμό για την Π.Ε. Κοζάνης και του ποσού των 3.847.700,00 € στον ειδικό λογαριασμό για την Π.Ε. Φλώρινας, η κατανομή έχει ως εξής:

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΑΠ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

100%

50%

39%

11%

16.152.300,00

8.076.150,00

6.299.397,00

1.776.753,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4ου Ε.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Α/Α

ΔΗΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

1.776.753,00

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

1

ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ

0,6345

1.127.349,78

2

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

0,3655

649.403,22

ΣΥΝΟΛΟ

1,0000

1.776.753,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4ου Ε.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κατανομής)

Α/Α

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

6.299.397,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

3.816.804,64

2

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

2.482.592,36

ΣΥΝΟΛΟ

6.299.397,00

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4ου Ε.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ (2%)

Α/Α

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

1

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

3.816.804,64

3.740.468,55

2

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

2.482.592,36

2.432.940,51

3

ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

0,00

125.987,94

ΣΥΝΟΛΟ

6.299.397,00

6.299.397,00

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΑΠ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

 

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

100%

50%

46%

4%

3.847.700,00

1.923.850,00

1.769.942,00

153.908,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4ου Ε.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

153.908,00

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

1

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

4%

153.908,00

ΣΥΝΟΛΟ

4%

153.908,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4ου Ε.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ (σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κατανομής)

Α/Α

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

1.769.942,00

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟ

1

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

683.924,64

2

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1.086.017,36

ΣΥΝΟΛΟ

1.769.942,00

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 4ου Ε.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ (2%)

Α/Α

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

1

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

683.924,64

670.246,15

2

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1.086.017,36

1.064.297,01

3

ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

0,00

35.398,84

ΣΥΝΟΛΟ

1.769.942,00

1.769.942,00