Συνεδριάζει την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 μ. μ. στην αίθουσα συσκέψεων (3ος όροφος) στα Γραφεία της ΑΝΚΟ, στην Κοζάνη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων» με θέματα συζήτησης τα παρακάτω:
1) Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Προέδρου του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων Σάββα Ζαμανίδη και του Δημάρχου Κοζάνης Ελευθερίου Ιωαννίδη , με τη Γενική Δ/νση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες.
2) Αίτημα του Δήμου Μεγαλούπολης για έκτακτη επιχορήγηση.
3) Διάφορα