Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 17 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Ενημέρωση για την αξιοποίηση του κτιρίου που κατασκευάσθηκε από την Π.Ε Κοζάνης στο πάρκο εκτάκτων αναγκών.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Τηλεθέρμανσης.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου που θα στεγαστεί το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στην ΚΕΔΕ του Δήμου Εορδαίας ως φορέα διαχείρισης των ως άνω δομών.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών ( ΟΕΥ ) Δήμου Εορδαίας σύμφωνα με το Ν. 4479/17.

Εισηγητής : Γραφείο Προσωπικού κ. Πατσίκας Κων/νος

 1. Παράταση των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης των ήδη απασχολούμενων 7-6-2017.

Εισηγητής : Γραφείο Προσωπικού κ. Πατσίκας Κων/νος

 1. Συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο ΒΙΟΠΑ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Αποδοχή ποσών από πιστώσεις ΣΑΕΠ – Τροποποίηση πρ/σμού – τεχνικού προγράμματος και τρόπος εκτέλεσης έργου.

#Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση παρατάσεων διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για το έργο Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Aσβεστόπετρας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Εκποίηση απόβλητων ελαίων και χρησιμοποιημένων συσσωρευτών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Παπάς Ευθύμιος

 1. Παραχώρηση χρήσης οχημάτων του Δήμου για χρήση προς την ΚΕΔΕ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Παπάς Ευθύμιος

 1. Διοργάνωση εκδηλώσεων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Πολυχρονίδης

 1. Οικονομική στήριξη στην Ρομποτική Ομάδα Πτολεμαΐδας για συμμετοχή στον Παγκόσμιο τελικό του διαγωνισμού τεχνολογίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Πολυχρονίδης

 1. Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Χαιτίδης.