ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.2463021700