Τη σύσταση είκοσι μία (21) προσωποπαγών θέσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μετά από δικαστική δικαίωση εργαζομένων (STAGE), αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δ. Μακεδονίας. Πρόκειται για εργαζόμενους που είχαν απασχοληθεί το 2007, γα διάστημα περίπου τριών (3) ετών, με το πρόγραμμα Stage. Το 2010, οι εν λόγω εργαζόμενοι, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ώστε να αναγνωριστεί η σύμβασή τους ως αορίστου χρόνου, με το σκεπτικό ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η δικαίωση ήρθε με δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την απόφαση παραίτησης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας από το δικόγραφο της έφεσης.

Από την απόφαση θα προκληθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2017, σε βάρος των Κ.Α.Ε. , για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού, δαπάνη ύψους 191.804,52 ευρώ.

kozan.gr