Η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην περιοχή του Αμυνταίου ύστερα από κατολίσθηση σε ορυχείο της ΔΕΗ, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Την απάντηση αυτή έδωσε η Επίτροπος Κορίνα Κρέτσου στην ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη, η οποία κατέθεσε κατεπείγουσα ερώτηση την επομένη ημέρα της κατολίσθησης στην περιοχή του Αμυνταίου.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης στην απάντησή της σημειώνει πως οι κοινοτικοί πόροι θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν « βασικές υποδομές όπως δίκτυα , διαχείριση αποβλήτων , υγειονομικές , κοινωνικές και εκπαιδευτικές υποδομές καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης».

Η Κ. Κρέτσου στην απάντησή της εξηγεί επίσης ότι υπάρχει και η δυνατότητα ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης εφόσον οι ελληνικές αρχές αποδείξουν «ότι η κατολίσθηση που συνέβη στο Αμύνταιο αποτελεί φυσική καταστροφή και δεν έχει καμία σχέση με τη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. Για να είναι επιλέξιμη, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 12 εβδομάδων από την επέλευση της καταστροφής και οι συνολικές άμεσες ζημίες πρέπει να υπερβαίνουν το 1,5 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (δηλαδή επί του παρόντος 61,9 εκατ. ευρώ)», τονίζει η Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ολόκληρη η ερώτηση της ευρωβουλευτού της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:

«Τεράστιες καταστροφές σημειώθηκαν στο Αμύνταιο λόγω κατολίσθησης στο ορυχείο της ΔΕΗ της περιοχής. Το μέγεθος των ζημιών είναι τέτοιο που οι κάτοικοι του χωριού Αναργύρων, το οποίο γειτνίαζε του ορυχείου, αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν και πλέον φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία της περιοχής. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού οικονομίας το χωριό θα απαλλοτριωθεί ενώ έχει ήδη συσταθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει την έκταση των καταστροφών και στα υπόλοιπα χωριά.

Εκτιμάται ότι η κατολίσθηση, η οποία μετακίνησε όγκους χωμάτων σε μία έκταση 3.500 στρεμμάτων, προκάλεσε μία ζημία ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ στη ΔΕΗ στην πρώτη ύλη και μη συνυπολογίζοντας στο κόστος τα μηχανήματα που καταστράφηκαν από την κατολίσθηση, ούτε τα κόστη αποκατάστασης αλλά ούτε και τις βλάβες στα δίκτυα.

Έχοντας υπόψη ότι τα παραπάνω μεγέθη ξεπερνούν κατά πολύ το ποσοστό ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης, ερωτάται η Επιτροπή:

Πόσο άμεσα μπορεί η Ελλάδα να ζητήσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης για αποκατάστασή των υποδομών στις πληγείσες από τις κατολισθήσεις περιοχές;

Υπάρχει δυνατότητα λόγω της μεγάλης κλίμακας της καταστροφής να χρηματοδοτηθεί κατά 100% από κοινοτικούς πόρους η αποκατάσταση των ζημιών όπως προβλέπεται πλέον για περιπτώσεις σεισμών;»

Ολόκληρη η απάντηση της Επιτρόπου Κ.Κρέτσου έχει ως εξής:

«Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστάθηκε με σκοπό να παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια σε περίπτωση μειζόνων ή περιφερειακών φυσικών καταστροφών. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, για να λάβουν βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, πρέπει να αποδείξουν ότι η κατολίσθηση που συνέβη στο Αμύνταιο αποτελεί φυσική καταστροφή και δεν έχει καμία σχέση με τη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. Για να είναι επιλέξιμη, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός 12 εβδομάδων από την επέλευση της καταστροφής και οι συνολικές άμεσες ζημίες πρέπει να υπερβαίνουν το 1,5 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (δηλαδή επί του παρόντος 61,9 εκατ. ευρώ).

Το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών για δημόσιες δράσεις έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης. Η ασφαλισμένη ζημία, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου της ιδιωτικής ζημίας σε ιδιοκτήτες σπιτιών ή επιχειρήσεις και της ζημίας που καταλογίζεται σε τρίτο μέρος, δεν μπορεί να αποζημιωθεί.

Μετά την απόφαση μετεγκατάστασης του χωριού και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών, η χρήση κονδυλίων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με βάση τα περιφερειακά και τα εθνικά προγράμματα θα μπορούσε να εξεταστεί υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 και τα σχέδια είναι σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να υποστηριχθούν βασικές υποδομές, όπως δίκτυα, διαχείριση αποβλήτων, υγειονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές υποδομές, καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης».

Ευρωπαϊκού πόροι από τ διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμία μπορούν να διατεθούν