Η νυκτερινή όψη της Κοζάνης, αναδεικνύει μια άλλη ελκυστική διάσταση της πόλης, διαφορετική από εκείνη που έχουμε συνηθίσει. Οι φωτογραφίες, χθεσινής λήψης, του Σάκη Αναστασόπουλου.