Πληροφορήθηκα πως, σήμερα, Τετάρτη 6/9, εγκρίθηκε  η µελέτη, που συνέταξε η ∆/νση Τεχνικών ΄Εργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ», προϋπολογισµού δαπάνης: 403.252,03 € µε ΦΠΑ. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη στο χρόνιο αίτημά μας για αποκατάσταση του συγκεκριμένου δρόμου. Οι αρμόδιοι φορείς, έστω κι αργοπορημένα, αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα του έργου και τη σημασία του για τους κατοίκους των δύο χωριών κι έπραξαν το αυτονόητο. Νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τη συγκεκριμένη εξέλιξη κι οφείλω, να ευχαριστήσω δημόσια όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα συνεχίσω να προασπίζω τα δικαιώματα των κατοίκων του Προαστίου, αποδεικνύοντας πως όλοι οι στόχοι μας μπορούν να επιτευχθούν αρκεί να υπάρχει υπομονή, επιμονή και τεκμηρίωση όλων των διεκδικούμενων στόχων.

Δημήτρης Κριαρίδης

Πρόεδρος Προαστίου