Τα λιγοστά παιδιά που αποφοίτησαν φέτος από το Δημοτικό των Κοίλων και θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου στην Κοζάνη,

ζητούν ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

στην επανεξέταση της απόφασης της Διευθύνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης,

έτσι ώστε οι μικροί μαθητές/τριες να φοιτήσουν στο πλησιέστερο Γυμνάσιο της περιοχής τους, το οποίο απέχει με το λεωφορείο 5-10΄. Επισημαίνεται ότι όλα τα υπόλοιπα παιδιά του χωριού τους, αυτά της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, αποβιβάζονται στο 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης (περιοχή Ξενία-Αγίου Νικάνορα), ενώ εκείνα θα παραμένουν στο λεωφορείο για ένα «ταξίδι» 25΄-30΄, ώστε να διασχίσουν τους μποτιλιαρισμένους κεντρικούς δρόμους της πόλης σε ώρες αιχμής, να μαζέψουν από τις στάσεις της πόλης, τους μαθητές των ΕΠΑΛ και αφού τους αποβιβαστούν στα λύκεια να φτάσουν στην άλλη άκρη της πόλης, στο 2ο Γυμνάσιο (περιοχή κάτω από τα νεκροταφεία).

«Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί»

ο Άνθρωπος δεν είναι ένας αριθμός, ώστε να χρησιμοποιείται για να πιαστούν οι αριθμητικοί στόχοι οποιαδήποτε διοίκησης.

Αφήστε τα παιδάκια να κάνουν τον πρώτο Αγιασμό τους στο πλησιέστερο Γυμνάσιο, μαζί με τα άλλα παιδιά του χωριού τους, το οποίο επιπρόσθετα εξυπηρετείται τακτικά και από τη στάση των αστικών του ΤΕΙ και των χωριών Κοίλα, Κάρδια, Νέα Εξοχή, η οποία είναι πολύ κοντά στο 6ο γυμνάσιο, το οποίο προσεγγίζεται άμεσα και από τους γονείς όταν υπάρχει ανάγκη.

Παρακαλούμε για την άμεση λύση του προβλήματος που δημιουργήθηκε!

Γονείς, εκπαιδευτικοί και φίλοι των παιδιών