Μνημόνιο συνεργασίας, ανάμεσα στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας-τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και του 315 Συνεργείου Περιοχής Τεχνικού, πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 12/9 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Οι υπογραφές των δυο πλευρών αφορούν την κοινή τους πρόθεση και συμφωνία για συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εξωστρέφειας των Ενόπλων Δυνάμεων και της δημιουργίας κλίματος συνεργασίας με την πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία δύναται να αποβεί επωφελής και για τις δυο πλευρές. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ιδρύματος κ. Νίκος Ασημόπουλος: «σκοπός της συνεργασίας είναι η ανταλλαγή εμπειρίας και μέσων για την αμοιβαία ανάπτυξη και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων κοινής έρευνας, τη βελτίωση της παροχής εκπαίδευσης, αλλά και των εξειδικευμένων υπηρεσιών των δυο φορέων». Δείτε τις δηλώσεις των εμπλεκομένων φορέων.

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Δραστηριότητες στις θεματικές περιοχές, που αναφέρονται στις τεχνολογίες:
α. Πειραματικές μετρήσεις από το Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης για την διερεύνηση της ισχύος, της ροπής, της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου και της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κινητήρων οχημάτων του ΕΣ.
β. Κινητήρες στρατιωτικών οχημάτων.
γ. Επιχειρησιακή έρευνα (οργάνωση παραγωγής και βελτιστοποίηση διαδικασιών συντήρησης).
δ. Περιβάλλον και ενέργεια.
-1-2. Επισκέψεις επιστημονικού προσωπικού για δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και από ταδύομέρη.
3. Κατάθεση ερευνητικών προτάσεων από κοινού και συνεργασία σε ερευνητικά έργα με αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος (εθνικά, ευρωπαϊκά ή/και διεθνή ερευνητικά προγράμματα).
4. Οργανωμένες επισκέψεις φοιτητών και ανάπτυξη συνεργασιών για την πρακτική τους άσκηση.
5. Αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών των δύο μερών, για συγκεκριμένες χρήσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
6. Συνδιοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, παρουσιάσεων και παρόμοιων εκδηλώσεων στους χώρους των δύο μερών
7. Συγγραφή εργασιών – βιβλίων · ενημερωτικών φυλλαδίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού και από τα δύο μέρη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η συνεργασία θα διαρκέσει αρχικά για τρία χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής. Για το 315 ΣΠΤΧ, είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της συνεργασίας, κατόπιν έγκρισης από τον προϊστάμενο φορέα, ΓΕΣ/ΔΤΧ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Η υπογραφή του παρόντος μνημονίου δεν επιφέρει οικονομικό κόστος για τα δύο μέρη.
2. Η ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχημάτων φοιτητών του ΤΕΙ ή διδακτικού-λοιπού προσωπικού του, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το 315 ΣΠΤΧ, παρέχεται από το ΤΕΙ.
3. Για το 315 ΣΠΤΧ, η έγκριση των επιμέρους δράσεων στο πλαίσιο της υπόψη συνεργασίας κατόπιν εγκαίρου προγραμματισμού αυτών, θα γίνεται από τον προϊστάμενο φορέα, ΓΕΣ/ΔΤΧ.
4. Τα αναγραφόμενα στο παρόν μνημόνιο συνεργασίας γίνονται πλήρως αποδεκτά και από δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υπεύθυνοι για την επικοινωνία ορίζονται, από την πλευρά του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ο Δρ. Κάρμαλης Ιωάννης και από την πλευρά του 315 ΣΠΤΧ, η ΜΥ Καμήλαλη Δέσποινα.

Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας υπογράφεται και σφραγίζεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των δύο μερών, σε τρία αντίτυπα.
12Σεπ2017
-Ο-Διοικητής του 315 ΣΠΤΧ
-0-
Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Τσαγαλάς Αντώνιος Ανχης (ΤΧ)
Δρ. Ασημόπουλος Νικόλαος
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων & Βιομηχανικού Σχεδιασμού
Ο Υπεύθυνος Προγράμματος
Δρ. Μαρόπουλος Στέργιος
Κάρμαλης Ιωάννης

Θανάσης Τέγος