Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ υλοποιεί και για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

ΣΤΟΧΟΣ του προγράμματος επιμόρφωσης είναι, να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς για την ανάληψη θέσης Στελέχους της Εκπαίδευσης, τόσο με την απόκτηση γνώσεων Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, όσο και με τις κατάλληλες δεξιότητες για την αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου τους ως στελέχη της εκπαίδευσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων :

Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής)
-Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής)
-Δ.ΙΕΚ
-ΣΔΕ
-ΚΔΒΜ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 400 ωρών
-104 ώρες διά ζώσης διδασκαλία
– 234 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε πλατφόρμα
– 62 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 2 Σαββατοκύριακα κάθε μήνα

Έναρξη : Οκτώβριος 2017.

Πόλη διεξαγωγής: Κοζάνη

Κόστος: 650€

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1.Αρχές της διοίκησης στην εκπαίδευση
2. Ηγεσία στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον
3. Ειδικά Θέματα στη Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων
4. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων
5. Η Διάσταση του Φύλου στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον
6. Ο/Η Εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της σχολικής τάξης
7. Ο/Η Εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας
8. Ο/H Εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας
9. Στρατηγικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Μονάδων
10. Διασφάλιση Ποιότητας των Εκπαιδευτικών Μονάδων
11. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση
12. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση
13. Τεχνικές Επικοινωνίας και Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

Για περισσότερες Πληροφορίες- Εγγραφές:
κο Παπαγιαννίδη Ιωάννη 6947126075

– κα Ντοβόλη Παναγιώτα 6948833092

– Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στα : [email protected]