Ερώτηση που κατατέθηκε στη βουλή από τον βουλευτή  ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε. Κοζάνης κ. Μίμη Δημητριάδη  -μεταξύ και άλλων βουλευτών- προς τους κ.κ. Υπουργούς οικονομικών και οικονομίας & Ανάπτυξης.

θέμα : Άρνηση χορήγησης τερματικού ηλεκτρονικών πληρωμών σε επαγγελματίες από τις τράπεζες, λόγω καταχώρησης στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων του ΤΕΙΡΕΣΙΑ.