Πριν 35 χρόνια, τέτοιες ημέρες ιδρύθηκαν τα Οπτικά Κάτανα. Πρόκληση για εμάς καθημερινά είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε. Σας ευχαριστήσουμε θερμά για την αγάπη, τη διαχρονική στήριξη και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Κάτανας Λάζαρος & Χάρης Οπτικοί Οπτομέτρες.