Από το Χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας», ανακοινώνεται πως τα μαθήματα ξεκινούν την Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2017, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή.

Τα επιμέρους τμήματα θα δημιουργηθούν σύμφωνα με θεματικά και ηλικιακά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.

Χοροδιδάσκαλος: κος Λεωνίδας Στογιάννης

Δηλώσεις συμμετοχής:

Στην κα Παρασκευή Νάκα τηλ.:6938093016 & κα Κωνσταντίνα Μανώλη – Δίκα τηλ.:6974705294

Εmail: sotersosonimas@yahoo.gr

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Ισαάκ Νικολαΐδη, πρόεδρο του συλλόγου στο τηλ.:6985633478 και στο Εmail: sakisnikolaidis@yahoo.gr

Πτολεμαΐδα 25 Σεπτεμβρίου 2017