Συνεδριάζει την Τρίτη 03/10/2017 και ώρα 9:30 π.μ. το Δ.Σ. του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» ΔΕΗ Α.Ε. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γενικότερες εξελίξεις
2. Σ.Σ.Ε.
3. Οργανωτικά
4. Οικονομικά

Για το Σωματείο