Η εταιρία Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών, επιθυμεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. για εργασία σε χώρο εργοταξίου.

Απαραίτητα Προσόντα

 Σχετική επαγγελματική εμπειρία και παρακολούθηση υλοποίησης τεχνικών έργων
 Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
 Άριστη γνώση Αγγλικών
 Ομαδικός με πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

Αποστολή Βιογραφικού

Αρχή φόρμας

Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ : info@alphaekkentro.gr

Επικοινωνία: 2461049192