Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Ντζιμάνης Γεώργιος, συνυπέγραψε και με άλλους Βουλευτές, την ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων & Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με «Αναθεώρηση των κριτηρίων επιλογής εκμετάλλευσης για τη δράση 10.01.04 -Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».