Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Περί αύξησης των Ανταποδοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.

  2. Περί αύξησης των Ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Σταύρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ