Γέμισε χρώματα η κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Νέα λουλούδια στα παρτέρια.