Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr,  που αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, την ψήφιση για την έγκριση νομοσχεδίου με το οποίο θα θεσπίζεται το Ειδικό Εκπτωτικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος στις Περιφέρειες της χώρας όπου εξορύσσεται ο λιγνίτης και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτικούς σταθμούς, ενέκρινε, ομόφωνα,  την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Δευτέρα 9/10, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Μεγαλόπολης. Ο Δήμος Μεγαλόπολης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν συντάξει το σχετικό σχέδιο διάταξης νόμου, το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

» Στις Περιφέρειες της χώρας όπου εξορύσσεται λιγνίτης και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτικούς σταθμούς, ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) προκειμένου για τους οικιακούς καταναλωτές και τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και γεωργικές – κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οι εγκαταστάσεις των οποίων βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης , ως αντισταθμιστικό όφελος για τη λειτουργία των θερμικών λιγνιτικών σταθμών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στις περιοχές αυτές και την περιβαλλοντική υποβάθμιση που συνεπάγεται έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων σε αυτές.

Η κατά τα ανωτέρω έκπτωση που παρέχεται επί των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κυμαίνεται μεταξύ 20% έως 40%, προκειμένου για τους οικιακούς καταναλωτές και μεταξύ 40% έως 50% προκειμένου για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και γεωργικές -κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και υπολογίζεται επί των τιμών πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος που ισχύουν για τους αντίστοιχους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Περαιτέρω, λόγω της εκτεταμένης υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα που παρατηρείται στις περιοχές αυτές έχει επέλθει σημαντική αύξηση του κόστους άντλησης και χρήσης νερού για ύδρευση και άρδευση. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε αναγκαίο να προβλεφθεί ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές και τις επιχειρήσεις των περιοχών αυτών ως μορφή αντισταθμιστικού οφέλους και ως κίνητρο οικονομικής ανάπτυξης. Το ειδικό τιμολόγιο κρίνεται αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο προκειμένου να εξισορροπηθούν οι περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες που επιφέρει η λειτουργία των θερμικών λιγνιτικών σταθμών, αλλά και θεμιτό από νομικής επόψεως εργαλείο θετικής δράσης (affirmative action) προκειμένου να στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία των εν λόγω περιοχών οι οποίες έχουν πληγεί και συνεχίζουν να πλήττονται από την εκτεταμένη εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να περιορισθεί η ανισότητα που επέρχεται εξ αυτού του λόγου στους τομείς της προστασίας της υγείας, του περιβάλλοντος και της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης σε βάρος των κατοίκων και των επιχειρήσεων των περιοχών αυτών.

Πρόκειται, για ένα μέτρο θετικής δράσης κοινωνικού χαρακτήρα προς τους καταναλωτές των περιοχών αυτών, που θεσπίζεται ως μορφή αντισταθμίσματος για την περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική υποβάθμιση των συγκεκριμένων περιοχών, την οποία επιφέρει η λειτουργία σε αυτές των μεγάλων και σημαντικά επιβαρυντικών θερμικών λιγνιτικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. Επιπλέον, πρόκειται για μέτρο που αποβλέπει στην προώθηση της οικονομικής αναπτύξεως των συγκεκριμένων περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη το σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα που υφίστανται αυτές από τη λειτουργία των εν λόγω μονάδων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε σχέση με τις λοιπές περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα το υπόψη μέτρο του εκπτωτικού τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αλλοιώνει τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που αντίκειται προς το κοινό συμφέρον».

Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση από τον εισηγητή του θέματος, κ. Τσιριγώτη: «O Πρωθυπουργός θα έρθει στην Τρίπολη τον επόμενο μήνα για τον ίδιο σκοπό σε συνεδρίαση περιφερειακού συμβουλίου να ανακοινώσει και να εξαγγείλει το ίδιο ειδικό τιμολόγιο που εξήγγειλε στη Δυτική Μακεδονία και για το Δήμο Μεγαλόπολης. Το σχέδιο νόμου επικαλείται τόσο το Σύνταγμα της χώρας όσο και τους νόμους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για να προτείνει προς την Κυβέρνηση το νόμο προς ψήφιση. Δεν είναι κάτι που έχει γίνει στο πόδι . ΄Εχει επεξεργαστεί καιρό και μήνες τώρα και είναι έτοιμο για ψήφιση. Γιατί όμως έρχεται σήμερα; ΄Ερχεται σήμερα να ψηφιστεί γιατί όπως όλοι θα ξέρετε κατατέθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού και θα πρέπει γρήγορα να τρέξουμε έτσι ώστε αν ψηφιστεί ο νόμος να ενταχθεί το αντίστοιχο κονδύλι και της δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης στον προϋπολογισμό. Γιατί συνάδελφοι εμείς είμαστε εδώ να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των δημοτών μας και όχι τα συμφέροντα των πολιτών όλης της χώρας και αναφέρομαι στη φορολόγηση που αναφέρθηκε προηγουμένως. ΄Ένα 20% έως 40% μείωση και ένα 40%- 50% για τις επιχειρήσεις είναι ένα μεγάλο ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό έκπτωσης για όλους τους δημότες μας. «

kozan.gr