Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΟΖΑΝΗΣ  γνωστοποιεί ότι συνεχίζει τη συνεργασία   με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  και ανακοινώνει την έναρξη 5ου κύκλου μοριοδοτούμενου σεμιναρίου στη «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

Η διάρκεια του σεμιναρίου, το οποίο αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών, ανέρχεται σε 160 ώρες ενώ οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν απευθείας στις εξετάσεις πιστοποίησης για την ένταξή τους στο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Εξασφαλίστε τη δυνατότητα της απευθείας συμμετοχής σας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και της εγγραφής σας στο μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ.

Δηλώστε ΑΜΕΣΑ συμμετοχή!

Έναρξη: 30 Οκτωβρίου 2017

Πληροφορίες – Εγγραφές: https://goo.gl/8IomKi και στο τηλέφωνο 2461027001 (κ.Κουρτίδου Βίκυ & κ.Βασιλειάδου Βούλα)

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.