Θεία λειτουργία στον Ροδίτη Κοζάνης, στον Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου, προστάτη των κτηνοτρόφων, την Πέμπτη 26/10.