Με περίπτερο 48 τµ θα συμμετέχει η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας στη φετινή ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού Philoxenia 2017, που θα διεξαχθεί στις 10-12 Νοεµβρίου, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, παράλληλα µε τη διεθνή έκθεση ξενοδοχειακού και επαγγελµατικού εξοπλισµού, Hotelia.

Στο πλαίσιο της συµµετοχής της προγραµµατίζονται, από την Περιφέρεια, διάφορες δράσεις – ενέργειες, όπως η προβολή του τουριστικού προϊόντος της ∆υτικής Μακεδονίας, µε τη συµµετοχή σε προγραµµατισµένες συναντήσεις µε hosted buyers και προώθηση του προορισµού στο κοινό της έκθεσης, η παροχή φιλοξενίας στους ∆ήµους της Περιφέρειας, στο χώρο του περιπτέρου της Π∆Μ καθώς και η προβολή δράσεων πολιτισµού που επιθυµούν να παρουσιάσουν, η διεξαγωγή γαστρονοµικών προβολών για την παρουσίαση του πλούσιου γαστρονοµικού και αγροδιατροφικού αποθέµατος της περιοχής, τόσο σε hosted buyers όσο και στο κοινό της έκθεσης και τέλος η φιλοξενία επιχειρηµατικών φορέων τουρισµού και µεµονωµένων τουριστικών επιχειρήσεων της ∆υτικής Μακεδονίας καθώς και η διασφάλιση εµπορικών συναντήσεων µέσω της ατζέντας B2B συναντήσεων της Περιφέρειας αλλά και µε ίδια πρωτοβουλία των επιχειρήσεων µέσω απόκτησης ατοµικού κωδικού.

Το συνολικό κόστος, συμμετοχής, µε ΦΠΑ 24%, ανέρχεται στα 19.996,96€

kozan.gr