Οι συλλέκτες ηλιακής θέρμανσης νερού συλλαμβάνουν και συγκρατούν τη θερμότητα από τον ήλιο και μεταφέρουν αυτή τη θερμότητα σε ένα υγρό. Η ηλιακή θερμική θερμότητα παγιδεύεται χρησιμοποιώντας το «φαινόμενο του θερμοκηπίου», στην περίπτωση αυτή κάνουμε λόγο για την ικανότητα μιας ανακλαστικής επιφάνειας να μεταδίδει ακτινοβολία βραχέων κυμάτων και να αντανακλά την ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος. Το υγρό, συνήθως νερό, σε επαφή με τον απορροφητήρα συλλέγει την παγιδευμένη θερμότητα για να την μεταφέρει στην “αποθήκη”.

Δύο αρχές διέπουν τους ηλιακούς συλλέκτες. Πρώτον, κάθε θερμό αντικείμενο τελικά χάνει τη θερμότητά του, επιστρέφοντάς την πίσω στο περιβάλλον. Η απόδοση ενός ηλιακού θερμικού συλλέκτη σχετίζεται άμεσα με την απώλεια θερμότητας, κυρίως από τη μεταφορά και την ακτινοβολία. Η θερμομόνωση χρησιμοποιείται για να επιβραδύνει την απώλεια θερμότητας από ένα θερμό αντικείμενο στο περιβάλλον του. Δεύτερον, η απώλεια θερμότητας είναι πιο γρήγορη εάν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ενός θερμού αντικειμένου και του περιβάλλοντος του είναι μεγαλύτερη, στην περίπτωση αυτή μεταξύ της θερμοκρασίας της επιφάνειας του συλλέκτη και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Η πιο βασική προσέγγιση της ηλιακής θέρμανσης του νερού είναι να τοποθετήσετε απλά μια δεξαμενή γεμάτη με νερό στην ταράτσα του σπιτιού σας να την βλέπει ο ήλιος. Η θερμότητα από τον ήλιο θερμαίνει τη δεξαμενή μετάλλων και το νερό μέσα. Προσθέτοντας ένα μονωμένο κιβώτιο γύρω από τη δεξαμενή και προσθέτοντας γυαλί πάνω από την κορυφή όπου έρχεται ο ήλιος θα κάνει πολλά για να διατηρήσει τη θερμότητα. Ένας συνηθέστερος συλλέκτης, που χρησιμοποιείται συχνά, είναι ο επίπεδος συλλέκτης πλάκας. Έχει μια μεγάλη, επίπεδη επιφάνεια (απορροφητής) για να μεγιστοποιήσει την έκθεση στον ήλιο και έχει μικρούς σωλήνες συνδεδεμένους σε αυτό. Το υγρό διέρχεται από τους σωλήνες, συλλέγοντας τη θερμότητα από τον απορροφητήρα. Οι πλευρές και ο πυθμένας του συλλέκτη είναι καλά μονωμένες και το γυαλί στην κορυφή ολοκληρώνει τη μόνωση.

Αυτό είναι πολύ απλό, αλλά υπάρχουν ορισμένοι πολύ τεχνικοί παράγοντες που εμπλέκονται στη δημιουργία του συλλέκτη. Το ένα είναι η επικάλυψη στον απορροφητήρα, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να απορροφά όσο το δυνατόν περισσότερη θερμότητα και να εκπέμπει όσο το δυνατόν λιγότερη θερμότητα. Ένα άλλο είναι το γυαλί, το οποίο είναι υψηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο και είναι ειδικά επικαλυμμένο για να αφήνει όσο το δυνατόν περισσότερη φωτεινή ενέργεια και για να εμποδίζει όσο το δυνατόν περισσότερη απώλεια θερμότητας.

Τα βασικά συστατικά στα ηλιακά συστήματα οικιακής θέρμανσης περιλαμβάνουν:

  • Συλλέκτες για να παίρνουν τη θερμότητα από τον ήλιο και να περνάει αμέσως στο υγρό

  • Το υγρό μεταφοράς θερμότητας που παίρνει τη θερμότητα από τον συλλέκτη για χρήση ή αποθήκευση

  • Συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά της θερμότητας από το υγρό στο οικιακό νερό του σπιτιού.

  • Αντλίες για τη μετακίνηση του υγρού μέσω του συλλέκτη, για να μετακινήσετε το οικιακό νερό μέσω της άλλης πλευράς του συστήματος.

  • Ελεγκτές για τη λειτουργία των αντλιών, όταν υπάρχει θερμότητα συλλέκτη.

Πηγή πληροφοριών Agelopoulos Group για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας