Ο έλεγχος για καρκίνο του δέρματος με ψηφιακή απεικόνιση μπορεί να εκτελεστεί από εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό ή γιατρό χρησιμοποιώντας μια ειδική ψηφιακή δερματοσκοπική φωτογραφική μηχανή και λογισμικό χαρτογράφησης του δέρματος. Η ψηφιακή δερματοσκόπηση χρησιμοποιεί υψηλή μεγέθυνση και υψηλής έντασης φως για να φωτίσει τα υποδόρια χαρακτηριστικά των βλαβών του δέρματος που δεν μπορούν να ανιχνευθούν με γυμνό μάτι. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον προσδιορισμό του μελανώματος, αν και έχει κάποια εφαρμογή στη διάγνωση βλαβών μη-μελανώματος όπως καρκινωμάτων των βασικών κυττάρων. Η ψηφιακή απεικόνιση μπορεί να προσφέρει πλεονεκτήματα με τη μορφή της εξ αποστάσεως διάγνωσης, της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του δέρματος, καθώς και την προληπτική ιατρική.

Διαγνωστική Ακρίβεια

Ενώ σχετικά καλή διαγνωστική ακρίβεια μπορεί να ληφθεί με τις παραδοσιακές μεθόδους χαρτογράφησης σπίλων και δερματοσκόπησης, η ψηφιακή δερματοσκόπηση μπορεί να ενισχύσει την ακρίβεια της ανίχνευσης του καρκίνου του δέρματος. Κατά τη διάρκεια ενός ψηφιακού δερματικού ελέγχου, λαμβάνονται εικόνες από όλες τις βλάβες που ανταποκρίνονται σε ορισμένους παράγοντες που μπορεί να υποδηλώνουν κακοήθεια. Συνήθως, λαμβάνεται μία συμβατική φωτογραφική εικόνα μιας αλλοίωσης και ακολουθείται η λήψη μίας δερματοσκοπικής υψηλής ανάλυσης εικόνας. Δεδομένα σχετικά με μία βλάβη, όπως φαγούρα ή εμφανή ανάπτυξη, μπορούν επίσης να καταγραφούν. Με τη σύνδεση αυτών των στοιχείων μαζί σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο, η ψηφιακή δερματοσκόπηση μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς στην ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος και να βοηθήσει στη μείωση της ανάγκης για περιττές εκτομές καλοήθων βλαβών. Αυτή η μέθοδος μπορεί επίσης να μειώσει την ανάγκη των ιατρών για εκτέλεση βιοψιών.

Πλεονεκτήματα της Διατήρησης Ψηφιακής Εγγραφής

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της ψηφιακής δερματοσκόπησης είναι ότι μόλις ολοκληρωθεί δημιουργείται ένα αρχικό ψηφιακό αρχείο, το οποίο μπορεί να συγκριθεί με εικόνες που λαμβάνονται κατά τους επόμενους ελέγχους. Αυτό επιτρέπει στους γιατρούς να εντοπίζουν τις αλλαγές στο δέρμα σε πρώιμο στάδιο και να εκκινούν θεραπεία του καρκίνου του δέρματος πριν καταστεί προβληματικός. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους ασθενείς που έχουν πολλούς σπίλους, άνω των πενήντα, ή ένα μεγάλο αριθμό άτυπων σπίλων, καθώς μπορεί να είναι δύσκολο για τους γιατρούς να παρακολουθούν τις αλλαγές με τόσο μεγάλο αριθμό σπίλων. Είναι επίσης χρήσιμο για ασθενείς με υψηλό κίνδυνο μελανώματος, καθώς πολλά μελανώματα προκύπτουν σε δέρμα που προηγουμένως δεν είχε ενδείξεις και η εξέλιξη είναι σχετικά γρήγορη. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χαρτογράφηση σπίλων και ψηφιακή απεικόνιση συνήθως ελέγχονται σε τακτά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Εφαρμογές στην Τηλεϊατρική

Οι ψηφιακές εικόνες μπορούν να αναθεωρηθούν επί τόπου από έναν δερματολόγο, αλλά χρησιμοποιούνται συχνά στην τηλεϊατρική, όπου ένας δερματολόγος εξετάζει τις εικόνες απομακρυσμένα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για τους ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση σε ειδικευμένους ιατρούς. Μετά τη διάγνωση κάθε βλάβης, ο δερματολόγος θα υποβάλει έκθεση, στο τοπικό γενικό ιατρό, σχετική με τον εντοπισμό βλαβών που προκαλούν ανησυχία και λεπτομερώς κάθε συνιστώμενη θεραπεία. Η ψηφιακή δερματοσκόπηση μπορεί επίσης να βοηθήσει ιατρικές κλινικές που έχουν υψηλό όγκο ασθενών, καθώς επιτρέπει σε βοηθητικό ιατρικό προσωπικό ή σε γενικό ιατρό να εκτελέσει το χρονοβόρο έργο της λήψης εικόνων, ενώ ένας ειδικός γιατρός ή δερματολόγος αναλαμβάνει τη διάγνωση σε μεταγενέστερο χρόνο. Με επίκεντρο τη διάγνωση, ο ειδικός μπορεί να αναθεωρήσει τις εικόνες ενός μεγάλου αριθμού ασθενών σε μικρό χρονικό διάστημα.

Dermedica – δερματολογικό ιατρείο