Η  Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Καταφυγίου ( Ε.ΠΟ.Π.ΚΑ.) σε συνεργασία με την Διοίκηση της Πυροσβεστικής του Δήμου Σερβίων Κοζάνης, διοργανώνει σεμινάριο Πυροπροστασίας & Πυρόσβεσης, στις 29/10/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 στην αίθουσα του σχολείου στο Καταφύγι.

Για το Διοικητικό συμβούλιο

       ο Πρόεδρος

        Γιάννης Τζέλλας