Εκδήλωση με ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης κ. Π. Αγγέλη, για τη ζωή και δράση του Συνδέσμου κατά τη διάρκεια της πεντηκονταετίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή, 29 Οκτωβρίου, στην αίθουσα του Ιστορικού, Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας Μουσείου. Την εκδήλωση παρακολούθησαν μέλη του Συνδέσμου, δωρητές, ευεργέτες, φίλοι του Συνδέσμου, καθώς και πολίτες της Π. Ε. Κοζάνης.

Θανάσης Τέγος