Λόγω των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα από τις 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Σε περίπτωση επαναληπτικής διαδικασίας θα ισχύσει το ίδιο και για την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017.