Χαμηλά επίπεδα στάθμης και στη λίμνη στο Φράγμα Περδίκκα. Βίντεο και φωτογραφίες σημερινής λήψης 12/11