3ήμερη Εκδήλωση με Θέμα “Η Φυσική Μαγεύει”. Mία πρωτότυπη και ξεχωριστή συνάντηση επιστημόνων και μαθητών/τριών Α΄,Β΄,Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου. Στις εκδηλώσεις θα περιλαμβάνονται εκτός από τις επιστημονικές εισηγήσεις πολλές πειραματικές πρακτικές στις Φυσικές επιστήμες.