Όπως γνωρίζετε, κατά μήκος του καναλιού Σούλου υπάρχει δρόμος ο οποίος πάει από Κοζάνη προς νότιο πεδίο Ακρινή και Άγιο Δημήτριο και από κει στα σκληρά και στον ΑΗΣ Καρδιάς. Το κανάλι είναι γεμάτο με νερό περίπου 5 μέτρα και ο δρόμος 1 μέτρο δίπλα στο κανάλι. Στο δρόμο αυτό κυκλοφορούν ημερησίως 1000 αυτοκίνητα τουλάχιστον, από «βάρδια» ΔΕΗ, Ακρινή, Άγιο Δημήτριο και δεν υπάρχουν κιγκλιδώματα. Στέλνω φωτογραφίες να δουν όλοι πόσο επικίνδυνο είναι. Θα πρέπει αρμόδιοι φορείς να μεριμνήσουν. Κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει πολλά τροχαία.