Κύριοι του εμπορικού Συλλόγου σας καλούμε με την σειρά μας να περάσετε από τις οδούς Περδικα και Εθνικής αντίστασης για την αναζήτηση ψήφων στις επόμενες εκλογές σας μιας και έχετε στηρίξει αυτές τις οδούς με την απουσία σας. Σας ενημερώνουμε ότι πεζόδρομοι στην Πτολεμαΐδα είναι έξι με επτά αλλά επιμένετε να κάνετε εκδηλώσεις σε ένα μόνο πεζόδρομο απαξιώνοντας όλους τους άλλους μαζί και τους επαγγελματίες που έχουν καταστήματα σε αυτούς τους πεζόδρομους. Καλά Χριστούγεννα και είς το επανιδείν στη κάλπη. Προς ενημέρωση του κόσμου η οδός Περδικα θα στολίσει και θα κάνει εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα με έξοδα τον επαγγελματιών και ουδεμίαν ανάμιξη του εμπορικού συλλόγου.