Ο Δήμος Κοζάνης θέτει σε ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου για το 2018.  Ζητάμε την γνώμη σας, τις σκέψεις σας, τις ιδέες σας και την συμβολή σας σε αυτή την κοινή κοινή προσπάθεια .

Οι παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν έως τις 6 Δεκεμβρίου 2017 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] είτε στην πλατφόρμα διαβούλευσης.

Για τη διαβούλευση πατήστε εδώ http://politis.kozanh.gr/subjects/pages/viewtopic.aspx?TopicID=124