Ο Δήμος Κοζάνης έθεσε σε ηλεκτρονική διαβούλευση το «Σχέδιο Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων Δήμου Κοζάνης» και  το «Σχέδιο Κανονισμού 24ωρων Υπαίθριων Αγορών Θρησκευτικών Εορτών Δήμου Κοζάνης».
Οι παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν έως τις 20 Δεκεμβρίου 2017 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] είτε στην πλατφόρμα διαβούλευσης.
– Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων Δήμου Κοζάνης
http://politis.kozanh.gr/subjects/pages/viewtopic.aspx?TopicID=125
– Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού 24ωρων Υπαίθριων Αγορών Θρησκευτικών Εορτών Δήμου Κοζάνης
http://politis.kozanh.gr/subjects/pages/viewtopic.aspx?TopicID=126