Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου «Φίλοι Μουσείου & Αρχαιοτήτων Αιανής», την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου.