Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά και δια μέσω του Τύπου τα παιδιά και τους διδάσκοντες της δευτέρας και της πέμπτης τάξης του 6ου Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας για την προσφορά ειδών για το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, καθώς και το Τμήμα Πράσινου Δήμου Κοζάνης για την οικονομική ενίσχυση που προσέφερε εις μνήμην της Καπνωτίδου Παρασκευής.