Από εμπορική εταιρεία με έδρα την Κοζάνη ζητείται υπάλληλος ηλικίας 30-45 με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών για τη θέση του εσωτερικού πωλητή-αποθηκάριου. Γνώσεις Η/Υ θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως.
Αποστολή βιογραφικών μέχρι και 30/12/2017 στο [email protected] με θέμα: Κωδικός θέσης ΠΩΛ2017