Ζητείται άνδρας για Γραμματειακή Υποστήριξη σε Εκπαιδευτικά προγράμματα κατά προτίμηση Εκπαιδευτικός με γνώση γραφής των τυφλών. Αποστολή Βιογραφικού στο: [email protected]