Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου ο χορός του πολιτιστικού συλλόγου Άνω Κώμης