Θεοφάνεια 2018, στο πέτρινο γεφύρι Ανθοχωρίου, από την Iερά Μητρόπολη Σισανίου & Σιατίστης:.