Η κατάσταση στο δρόμο Σέρβια – Μεταξά, λίγο μετά τις 14:00. Δείτε το βίντεο του Ιωάννη Μπατσίλη.