” Η οικογένεια του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Τέγου θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στους γιατρούς Κ. Παυλίδη και Α. Ζαφειρη, το προσωπικό της Στεφανιαίας Μονάδας και του Τμήματος των Επειγόντων του Γ.Ν. Μαμάτσειου Κοζάνης, για την κάθε δυνατή προσπάθεια που κατέβαλαν στη φροντίδα του αγαπημένου μας. “