Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι η εισήγηση της διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ για λήψη απόφασης στο ΔΣ της Τρίτης 16/1/2018 σχετικά με την αναπροσαρμογή των αποδοχών του εκτάκτου προσωπικού 8μηνης διάρκειας, που συμφωνήθηκε με την ΓΕΝΟΠ ΣΤΙς 22/12/2017 μετά και τις κινητοποιήσεις των πρωτοβαθμίων συλλόγων προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες των αποδοχών από τα επιδόματα Δώρων. Η μηνιαία μεσοσταθμική αύξηση μισθού από 1/1/2018 είναι 67ευρώ,(είναι γνωστό ότι με 8μηνες συμβάσεις στην επιχείρηση εργάζονται 6 κατηγορίες προσωπικού: α) Υποχρεωτικής β) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός των τεχιτών, γ) Τεχνίτες, δ) Τεχνολογικής εκπαίδευσης, ε) Πανεπιστμιακής εκπαίδευσης και στ) Διπλωματούχοι Μηχανικοί). ενώ σε όσους εργάζονταν από 1/5/2017 έως 31/12/2017 θα καταβληθούν αναδρομικά 240 ευρώ.

Aπό το προσωπικό προφίλ του Προέδρου της ΓΕΝΟΠ Γιώργου Αδαμίδ