Σημερινές εικόνες από την υπό ανέγερση Πανεπιστημιούπολη Δυτικής Μακεδονίας στην ΖΕΠ.