Στον κατατεθειμένο προϋπολογισμό έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις που προτάθηκαν από το Παρατηρητήριο οπότε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται να ψηφίσουν έναν προϋπολογισμό πλήρως εναρμονισμένο στις απαιτήσεις του. Συνεπώς κ. Κωνσταντόπουλε καμία από τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει στο αρχικό έγγραφο δεν ισχύει.

Άλλωστε γνωρίζετε πολύ καλά ότι τέτοιου είδους παρατηρήσεις γίνονταν και στους δικούς σας προϋπολογισμούς τους οποίους διορθώνατε και επανυποβάλλατε για ψήφιση. Ως πάγια τακτική όσον αφορά την υποχρέωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού από τους Δημοτικούς Συμβούλους σας παραπέμπω στο άρθρο 77 παρ. 6,7 του Ν. 4172/2013.