Την άσκηση µήνυσης κατ΄αγνώστων, ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, για την κλοπή ενός (1) κάδου απορριµµάτων Τ.Κ. Άνω Κώµης, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Κοζάνης, αποφάσισε στις 29/12 η Οικονομική Επιτροπή. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, στις 19/12/2016, διαπιστώθηκε από υπαλλήλους του Τµήµατος Καθαριότητας, αλλά και µετά από καταγγελία κατοίκου,  ότι ο κάδος απορριµµάτων στο ∆.∆ Άνω Κώµης και συγκεκριµένα στο δρόµο απέναντι από το Γυµνάσιο, εξαφανίστηκε. Όπως μαθαίνουμε, υπάρχει διένεξη µεταξύ των κατοίκων για το αν πρέπει να µείνει ή να αποµακρυνθεί ο κάδος. Η απόφαση της υπηρεσίας είναι ο κάδος να παραµείνει στη θέση του. Σύμφωνα με την απόφαση της Ο.Ε. η μήνυση θα προχωρήσει εφόσον προσκοµιστούν, άµεσα, συγκεκριµένα περαιτέρω στοιχεία, µαζί µε την γνώµη του Τοπικού Συµβουλίου Άνω Κώµης στην Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.

kozan.gr