Πιστοποιημένα σεμινάρια CPR/AED, 24 και 25 Φεβρουαρίου .