Διαβάστε το ψήφισμα των Μητροπολιτών Δ. Μακεδονίας.